ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це є лише загальна інформація – точний текст закону знайдете на www.mvcr.cz/cizinci (česky)

Провадження у справах клопотань про надання дозволу на довгострокове перебування, порушені до набрання законної
сили новелою закону про перебування іноземців, закінчуються відповідно до законодавства, діючого під час подачі клопотання.

За матеріалами: Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки - www.mvcr.cz