Згідно із статтею 31 Декларації прав та свобод людини кожна людина має право на охорону здоров’я. Медичне піклування надається, як правило, на підставі медичного страхування. Особам, які не є учасниками медичного страхування, або якщо йдеться про медичне піклування, що не оплачується за рахунок медичного страхування, медичне піклування надається за оплату.

Кожен медичний працівник зобов’язаний негайно надати медичну допомогу будь-кому, якщо без цієї допомоги існує загроза для його життя або серйозна загроза для його здоров’я, і якщо допомога недоступна своєчасно звичайним способом, та за необхідності забезпечити йому подальше кваліфіковане піклування (наприклад, у медичній установі).

Медичне обслуговування надається згідно з Законом № 20/1966 Збірки законів, «Піклування про здоров’я народу» в діючій редакції. Йдеться як про амбулаторне, так і про стаціонарне лікування – у залежності від того, що вимагає стан здоров’я пацієнта.

Типи медичного страхування

В ЧР існує два типи медичного страхування:

1. Обов’язкове загальне медичне страхування;

2. Договірне медичне страхування:

короткострокове,
довгострокове.

Загальне медичне страхування

Право на участь у системі загального медичного страхування надається головним чином:

іноземцям, що постійно проживають на території ЧР;
іноземцям, які являються найманими працівниками роботодавця, фірма якого має місцезнаходження або роботодавець постійне проживання на території ЧР;

або

підданим країн третього світу, на яких не розповсюджується постанова Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 883/04 і його впроваджувальна постанова № 987/09 тільки з причини їх громадянства, а також на членів їх сімей і членів сім’ї померлого, якщо вони законно перебувають на території ЧР і знаходяться в ситуації, яка не обмежується у всіх питаннях тільки на територію ЧР.

Платники страхових внесків

Платниками страхових внесків є:

– застраховані (працівники, індивідуальні підприємці та особи без прибутків, що підлягають оподаткуванню);

– роботодавці;

– держава.

1/3 страхового внеску працівника оплачує сам працівник, а 2/3 роботодавець. Страхові внески оплачуються страховій компанії, у якої застрахований працівник. Роботодавець зобов’язаний не пізніше як до восьми днів з моменту виходу працівника на роботу повідомити цей факт у відповідну страхову компанію. Якщо працівник з’ясує, що роботодавець це не зробив, він повинен сам негайно цей факт повідомити у відповідну страхову компанію.

Держава оплачує страхові внески посередництвом державного бюджету головним чином наступним категоріям:

– дітям на утриманні (до 26 років),

– пенсіонерам з пенсійного страхування ЧР,

– жінкам в декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною, особи, що отримують відпустку по догляду за дитиною, та

– претендентам на роботу, зареєстрованим в центрах зайнятості.

Договірне медичне страхування

Іноземці, що не відповідають умовам участі у загальному медичному страхуванні, можуть укласти договір про медичне страхування – наприклад, у страховій компанії "Pojišťovna VZP, a.s.", "Pojišťovna Slavia, a.s.", "Maxima pojišťovna, a.s." і "UNIQA pojišťovna".

Цей вид страхування підходить при короткостроковому перебуванні на території ЧР – наприклад, з метою туризму або з робочих міркувань. За рахунок страхування оплачується лише необхідне та невідкладне медичне обслуговування, включаючи невідкладну стоматологічну допомогу. Об’єм та умови страхування визначаються договором. Страхування оформлюється на окремі дні, причому мінімальний строк страхування складає три дні.

Довгострокове договірне медичне страхування

Цей вид договірного страхування підходить для осіб, що довгостроково перебувають у Чеській Республіці – протягом не менше шести місяців, що є мінімальним строком, на який можна оформити таке страхування. Укладення договору можливе тільки із страховою компанією "Pojišťovna VZP, a.s." Страхування оформлюється на підставі укладення договору, починається від дня, визначеного у договорі, та закінчується після скінчення строку, обумовленого у договорі, або з інших причин, наведених у Законі "Про страховий договір". Страхування покриває вужчий об’єм медичного обслуговування, ніж загальне медичне страхування. Об’єм та умови страхування визначаються договором та страховими умовами.

Договір довгострокового медичного страхування укладається з особами, не старшими 70 років, на підставі вступного лікарського огляду у медичній установі, визначеній страховою компанією. Страхування оформлюється на строк від 6 до 24 місяців лише на повні місяці, після скінчення строку дії договору у будь-якому разі можна укласти наступний договір на строк до 24 місяців. Умови, на яких оформлюється договірне страхування, об’єм виконання страхових зобов’язань, права та обов’язки застрахованого та страхувальника і спосіб оплати страхових внесків визначаються страховими умовами, які видає страхова компанія "Pojišťovna VZP, a.s.", і вони повинні відповідати Закону "Про страхову діяльність та страховий договір". Також повинні бути задоволені умови, встановлені законом "Про перебування іноземців на території ЧР".

!!! ПОПЕРЕДЖЕННЯ !!!

У разі, якщо Ваш стан вимагає термінового та невідкладного лікарського втручання, Ви маєте право на надання медичної допомоги у найближчій медичній установі і без пред’явлення картки застрахованого. У цих випадках Вам повинен подати допомогу будь-який лікар.

Оплата витрат за надану медичну допомогу залежить від того, чи ви застраховані в громадському медичному закладі чи приватному чи ви являєтесь незастрахованою особою, яка оплачує затрати на лікування з власних коштів.

Служба невідкладної та швидкої допомоги

Медичне обслуговування забезпечується також у разі раптового захворювання або нещасного випадку у неприйомний час або за відсутності лікуючого лікаря, а також на випадок раптових тяжких захворювань, коли пацієнт не може самостійно прибути до лікаря, і коли вимагається подання швидкої допомоги та його перевезення до медичної установи, щоб запобігти небезпечному погіршенню стану його здоров’я або створенню загрози для життя.

Аптеки

Послуги аптек забезпечують пацієнтів медичними препаратами та медичними засобами – як на підставі лікарського рецепту, так і без нього. Аптеки видають пацієнтам медикаменти за рецептом або без оплати, якщо вартість медпрепарату повністю оплачується компаніями медичного страхування, або за відповідну плату, якщо страхова компанія оплачує лише частину вартості медикаменту або не оплачує її взагалі. За видачу кожної позиції на рецепті, якщо вона хоча б частково оплачується з громадського медичного страхування, проводиться оплата в розмірі 30 Крон чеських, без огляду на кількість прописаних упаковок. Лікарський рецепт від служби невідкладної допомоги дійсний протягом 1 дня, рецепт на антибіотики – 5 днів, а інші рецепти, як правило, дійсні протягом 14 днів. Окрім медикаментів, аптеки видають також деякі засоби медичної техніки – медичні пристосування. Забезпеченням таких пристосувань здебільшого займаються також спеціалізовані дільниці, які також працюють на підставі договорів з компаніями медичного страхування та видають пристосування на підставі лікарських рецептів або без оплати для пацієнта, або за його часткової участі, або ж за повну ціну. Відповідна компанія медичного страхування може здавати напрокат деякі засоби медичної техніки.