Під індивідуальним підприємництвом розуміється кожна діяльність, яка відповідає зазначеним вище ознакам бізнесу. Таким чином, це не одноразова робота і це не діяльність, яка не здійснюється з метою отримання прибутку, а також це не робота, що виконується за трудовим договором (див. розділ Працевлаштування).

Важливо: Якщо роботодавець змушує вас оформити ліцензію  підприємця і формально виступати як індивідуальний підприємець, хоча фактично ви для нього виконуєте звичайні види діяльності як і у разі роботи за наймом, мова йде про незаконний обхід закону (т.зв. «шварц-система»)!

Індивідуальне підприємництво регулюється Законом про підприємницьку діяльність. Його поточну версію можна знайти на веб-сайті Міністерства промисловості та торгівлі, до компетенції якого входить сфера бізнесу: www.mpo.cz

 

Види індивідуального підприємництва

Види індивідуального підприємництва діляться на: такі, що підлягають реєстрації (ohlašovací), і такі, для яких потрібно спеціальний державний дозвіл (koncesované).

 

Види діяльності, що підлягають реєстрації

Такий вид діяльності достатньо зареєструвати в Органі реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, і відразу ж  після того ви можете розпочати ваш бізнес. У рамках діяльності, яка підлягає реєстрації, ще розрізняємо:

1)   Вільну підприємницьку діяльність – треба відповідати тільки загальним умовам для ведення бізнесу; це види діяльності – наприклад, виробництво і ремонт взуття, послуги з поселення або фотографічні послуги,  які не вимагають будь-якої професійної кваліфікації. Повний перелік вільних видів підприємницької діяльності можна знайти в Додатку № 4 Закону про підприємницьку діяльність.

2)   Ремісничу підприємницьку діяльність – це ремесла, для яких потрібна професійна кваліфікація. Повний перелік міститься в Додатку № 1 Закону про підприємницьку діяльність. Це, наприклад, діяльність м’ясників, пекарів та кондитерів, слюсарів, мулярів, перукарів та ін.

3)   Обмежена підприємницька діяльність – це такі види діяльності, як, наприклад, діяльність автошколи, бізнес в області управління небезпечними відходами, діяльність бухгалтерських консультантів тощо, для яких потрібна професійна кваліфікація. Повний перелік можна знайти в Додатку № 2 Закону про підприємницьку діяльність.

Koncesované živnosti

Jde o ty živnosti, které velmi často zároveň požadují povolení věcně příslušného úřadu, může být také vyžadována odborná způsobilost (a případně i určitá délka praxe) a na podnikatele jsou kladeny i další požadavky, jako například bezúhonnost všech osob vykonávajících činnost aj. Úplný seznam je obsažen v příloze č. 3 živnostenského zákona. Jedná se např. o silniční motorovou dopravu nákladní, provozování cestovní kanceláře, ostrahu majetku a osob a jiné.

 

Kde získat živnostenské oprávnění?

Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi můžete osobně u kteréhokoliv živnostenského odboru při úřadech městských částí hlavního města Prahy. Tyto živnostenské odbory naleznete také pod názvem Centrální registrační místa (CRM), protože jediným formulářem provedete vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. Vše můžete také provést  poštou či elektronicky. Ohlásit živnost můžete i prostřednictvím Czech POINTu.

Види діяльності, для яких потрібно спеціальний державний дозвіл

Це такі види діяльності, для яких треба отримати дозволи від відповідного органу, і, більше того, вимагається професійна компетентність (і, можливо, певний стаж), і підприємці мають відповідати й іншим вимогам, наприклад, несудимість всіх осіб, які здійснюють діяльність, тощо. Повний перелік міститься в Додатку № 3 Закону про підприємницьку діяльність. Це стосується, наприклад, вантажного дорожнього транспорту, діяльності туристичних агентств, охорони майна й осіб та іншого.

 

Де можна отримати ліцензію  підприємця?

Зареєструвати підприємницьку діяльність або подати заяву на отримання спеціального державного дозволу (концесії) можна в будь-якому відділі для підприємців при управліннях міських районів Праги. Ці відділи для підприємців також можна знайти під назвою Центральні точки реєстрації (Centrální registrační místa, CRM), так як за допомогою одної форми ви зареєструєте тут свою підприємницьку діяльність, зареєструєтеся платником податків, зробите повідомлення Чеському управлінню соціального захисту населення, центрам зайнятості і відповідній страховій компанії. Все це також можна зробити через  пошту або в електронному вигляді. Підприємницьку діяльність ви також можете зареєструвати через Czech POINT.


Контакти окремих Органів реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (živnostenské úřady):


http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/adresar-zivnostenskych-uradu-13168.html

 

Єдиний реєстраційний бланк

Найпростіший шлях – почати від заповнення т.зв. єдиного реєстраційного бланку, який ви можете використати для багаторазової реєстрації і необхідних повідомлень. Таким чином, ви можете зразу ж  оформити створення підприємницької діяльності, реєстрацію платником податку на прибуток і повідомлення медичній страховій компанії та управлінню соціального захисту населення. Ви можете зареєструватися і платником ПДВ, дорожнього податку або податку на прибуток за ваших працівників.

Орган реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності видає підприємцю т.зв. ліцензію підприємця. Ліцензію підприємця ви також можете оформити через Єдину контактну точку.

Джерело: metropolevsech.eu