Адвокати
Адвокати представляють інтереси своїх клієнтів у судових та інших аміністративних
процесах, захищають їх у кримінальних справах, надають їм юридичні консультації з будь-яких
правових питань або здійснюють асистенцію при оформленні документів (договорів тощо).
Юридичні послуги адвокатів надаються за плату. Усі адвокати об’єднані у Чеську адвокатську
палату, яка здійснює нагляд за їх діяльністю, та у яку Ви можете звертатися із скаргами, якщо
будете незадоволені послугами адвоката.

Уповноважений з питань прав людини
Уповноважений з питань прав людини (омбудсман) займається захистом осіб від дій
державних установ та інших орґанізацій, які здійснюють державне управління, якщо такі дії
суперечать закону, або у них є інші недоліки та неправомірності, тобто ці дії не відповідають
принципам демократичної правової держави та принципам належного управління, або у разі
бездіяльності цих орґанів. Уповноважений не може брати участь у приватних правових
зносинах та суперечках, втручатися до процесу прийняття рі-шень судами і не розглядає
оскарження їх рішень.
Омбудсман має право проводити незалежне розслідування у окремих справах, проте закон
не дає йому права діяти замість орґанів державного управління, тож він не може здійснювати
зміни у їх рішеннях або скасовувати їх. При цьому він у разі виявлення неправомірних дій
може вимагати від державних установ та організацій виправлення становища.

Захист споживачів, Чеська торговельна інспекція
Чеська торговельна інспекція (далі «ЧТІ») контролює, головним чином, дотримання
умов, визначених для забезпечення якості, нешкідливості для здоров’я та безпеки
непродовольчих виробів та послуг, а також здійснює контроль над тим, чи на-дається належна
інформація про вироби, та чи не вводяться споживачі в оману недостовірними,
неперевіреними або неповними даними щодо дійсних властивостей виробів або послуг.
Споживачам надаються консультаційні та інформаційні послуги у кожному відділенні ЧТІ,
де також приймаються пропозиції щодо контролю, скарги та прохання порадити, як діяти у
проблематичних ситуаціях., що стосуються купівлі то-варів або користування послугами.
Відносно харчових продуктів Чеська торговельна інспекція контролює тільки чесність при
торгівлі, продукти та сировина для їх виробництва перевіряються Державною
сільськогосподарською та продовольчою інспекцією.
Іншими орґанізаціями, що беруть учать у нагляді у деяких галузях захисту споживача, є орґани
охорони громадського здоров’я, орґани ветеринарного управління, а також муніципальні
управління підприємництва та митні управління (див. ст. 23 Закону № 634/1992 Зб. зак. «Про
захист споживачів).
Крім того, можна скористатися послугами консультантів недержавних без-
прибуткових орґанізацій, що займаються захистом споживачів, які також дозволяють
споживчій громадськості отримання інформації щодо прав споживача. У спеціалізованих
консультаціях та на ряді веб-серверів можна проконсультуватися щодо конкретних споживчих
проблем.

Корупція
Корисні ради та інформацію щодо того, як діяти, якщо Ви станете свідком корупційної
ситуації або учасником корупційних дій, можна знайти на так званому анти-корупційному
сайті – http://www.korupce.cz . Тут міститься велика кількість інформації, законів, документів,
рад та контактних даних орґанів, що займаються боротьбою з корупцією.
В Чеській Республіці існує також можливість скористатися антикорупційною лінією на
тел. 199. На лінії 199 надаються юридичні послуги тим, хто зустрівся з індивідуальним
випадком корупції зі сторони представників державної влади або в при-ватному секторі.
Дзвінки на лінію 199 безкоштовні, безкоштовно також надаються по-дальші юридичні
консультації. Власником лінії являється чеський філіал не бюджетної некомерційної організації
«Transparency International», у якої є кількох річний досвід з наданням юридичних консультацій
особам, які зустрілися з корупцією. На лінію 199 можна дзвонити практично в любий час і з
любого місця. Детальніша інформація на http://www.linka199.cz.

Вирішення кризових ситуацій
Під час перебування у ЧР Ви можете стати свідком або навіть безпосереднім учасником
різноманітних ситуацій, у яких почуватиметеся безпорадними та будете пот-ребувати
допомоги. Короткий огляд того, як діяти у таких ситуаціях та в які орґани звертатися з
проханням про допомогу, знайдете у цій главі.

!!! При виникненні проблеми та необхідності її невідкладного рішення можете будьколи скористатися телефонною лінією !!!
112 Єдиний європейський номер екстреного звязку
(набір безкоштовний – зловживання карається законом, cпілкуватися можна також на англійські або німецькій мові)
.

При телефонному повідомленні на лінію екстренного зв’язку вкажіть:
- що саме сталося та які масштаби події (наприклад, що перебуває під загрозою
або чого подія торкнулася, яка кількість жертв),
- де саме сталася подія (адреса – населений пункт, вулиця, порядковий або по-точний
номер будинку, номер дороги, кілометр, напрямок руху, детальніші орієнтаційні пункти
на місцевості),
- відомості про себе (ім’я, номер телефону та місце, звідки Ви телефонуєте).
Після скінчення екстренного виклику може бути здійснений зустрічний дзвінок для
перевірки подій або уточнення деяких даних – наприклад, шляху проїзду.
У ЧР існують також національні номери екстренного зв’язку, але у цьому випадку
спілкування можливе лише чеською мовою:

150 – Пожежна рятувальна служба ЧР
Номер набирайте у разі виявлення надзвичайної події (пожежа, аварія з витоком
небезпечної речовини тощо), яка ставить під загрозу людей, майно або навколишнє середовище.

155 – Медична рятувальна служба
Номер набирайте у тому випадку, якщо під час свого перебування потрапите у ситуації,
які створюють загрозу вашому здоров’ю чи навіть життю, життю та здоров’ю ваших
близьких або інших людей та які вимагають негайного втручання лікаря. На випадок
раптових тяжких захворювань та нещасних випадків, при яких
пацієнт не може сам дістатися до лікаря, і коли необхідно надати йому швидку допомогу
та відвезти до медичної установи, щоб запобігти небезпечному погіршенню стану його
здоров’я або загрозі для його життя, створена служба швидкої допомоги.

158 – Поліція ЧР
Кожен з нас у своєму житті може зіткнутися з протизаконними діями інших осіб, може
стати заявником, потерпілим або свідком певних подій. Злочини як найтяжчі випадки
протизаконних дій розглядаються у Кримінальному кодексі (Закон № 140/1961 Зб. зак.).
До кримінальної відповідальності може притягуватися особа старша 15 років.
Розкриття злочинів та переслідування їх винуватців є завданням поліції та
прокуратури. Порушення закону меншої тяж-кості, які не вважаються злочинами,
являють собою так звані проступки. Розкриття проступків також входить у завдання
поліції, оформлюються вони, як правило, у міських (селищних, сільських) управліннях.
Якщо ви стали свідком або потерпілим внаслідок злочину або проступку, опинилися у
життєвій ситуації, яка ставить під загрозу вас або ваших близьких, зверніться з
проханням про допомогу до будь-якого поліцейського або до найближчого відділення
поліції за місцем вашого проживання або у місці, де ви перебуваєте з іншої причини,
або дзвоніть за вищенаведеним телефонним номером. Поліцейські зобов’язані
прийняти та записати ваше повідомлення. Якщо ви будете незадоволені діями поліції,
можете подати скаргу. Із скаргами звертайтеся у відділення контролю та скарг у будь-
якому Управлінні поліції ЧР. Як-що ви вважаєте, що поліцейський скоїв злочин щодо
вас або ваших близьких, можете звернутися прямо у Інспекцію міністра внутрішніх справ.

156 – муніципальна (міська) поліція
Муніципальна поліція є орґаном муніципалітету, який забезпечує, передусім, міс-цеві
питання громадського порядку у межах повноважень муніципалітету. Кожна людина
має право звернутися до працівників муніципалітету, які є службовцями міської поліції
(городових) з проханням про допомогу, городові зобов’язані надати необхідну допомогу
у межах своїх повноважень. Муніципальна поліція при виконанні своїх обов.язків
співпрацює з Поліцією Чеської Республіки. Якщо ви незадоволені діями міської або
муніципальної поліції, можете звернутися із скаргою до її засновника, яким є міська
(селищна, сільська) рада відповідного на-селеного пункту.

Вирішення інших кризових ситуацій
Під час свого перебування Ви можете, крім вже розглянутих подій, зіткнутися й з іншими
неприємними явищами – наприклад, домашнім насильством – зокрема, щодо дітей та жінок, –
наркоманією, торгівлею людьми, ВІЛ/СНІД, гострими житловими проблемами, серйозними
особистими або сімейними проблемами.